RECENZE: Miriam Petrosjanová: Dům, ve kterém... Prázdná hnízda

Článek od: Petra Mandelíčková - 27.09.2019

Prázdná hníza uzavírají trilogii arménské spisovatelky Miriam Petrosjanové ze série Dům, ve kterém... Jak již napovídají předchozí díly i samotný název, konec se blíží a bude epický. Stane se mnohé, co nikdo nečekal a mnohé, co se ani očekávat nedalo.

Do konce zbývá již jen pár týdnů, snad dní. Ta hrozivá událost, které se všichni tak děsí, se nedá odložit, nebo snad ano? Každý se s tím snaží vyrovnat po svém. Tentokrát děj sledujeme primárně očima Sfingy, který zprostředkovává svým racionálním uvažováním dění v domě. Druhým vypravěčem je opět vychovatel Ralf. Díky němu vidíme intriky, které se odehrávají ve vedení Domu a snahu ostatních vychovatelů včetně ředitele o oklamání studentů. Při posledním ukončení totiž doslova umírali lidé. Snaha zatajit datum ukončení je však marná.

Mezi nervózními chlapci vznikají různé formy úniku či plánů, jak žít tam venku. Od krádeže autobusu až po velmi vyhrocená řešení. Dům si začíná brát své chovance, kteří se mu sami vydávají napospas. Hra jazyka knihy je bravurní. Čtenář nemá sebemenší tušení, nakolik se jedná o sny a představy chovanců či zda už se jedná o skutečná kouzla a magii. Pro mládež je totiž reálné vše a dospělí nevidí tolik jako oni.

V posledním díle také čtenář získá odpovědi na otázky z předchozích knih. Nic však není zadarmo. Ani tyto odpovědi. Je třeba číst každé slůvko, soustředit se a dávat si věci do kontextu. Ani pak vám však nikdo nezaručí, že jste odhalili vše. Výpovědi jsou z různých úhlů pohledů a umně odrážejí pohled i psychické rozpoložení toho konkrétního vyprávějícího. Otázkou zůstává i samotná budoucnost jednotlivých postav. Byť je na konci přehledná tabulka obsahující jména konkrétních postav a jejich osud, nic není jasně…

Vyvrcholení je nebo spíše není. Po závěrečné Noci pohádek, kdy každý vypráví o svém osudu v kulisách fantaskního příběhu, přijíždějí rodiče a berou si své potomky domů. Někteří. Ne pro všechny se však nachází místo. Děj je v tomto bodě ukončen. Další osudy lze dešifrovat z krátkých výpovědí jednotlivých postav, které blízce známe z knihy. V průběhu let nám nabízejí svá svědectví a my tak tušíme, že ne každému se podařilo ve světě za zdí přežít a osvobodit se od Domu.

Grafické zpracování je obdobné jako v druhém díle. Nahodilost motivů a dekorací vzbuzuje dojem, zda v jejich umístění autorka též neskrývá nějaké další tajemství. Symbol letícího ptáka pak jasné vystihuje děj knihy s využitím zvířecího motivu, stejně jako u předchozích knih.

Třetí díl lze zhodnotit jako originálně zakončený s patřičnou gradací až do překvapivého vyvrcholení, které se však stále nese v duchu celé knihy. Celou trilogii pak můžeme hodnotit jako nezvyklou s těžko zařaditelným žánrem. Byť tabulka na zadní straně knihy vyzdvihuje magii, emoce a vztahy. Právě zmiňovaný magický prvek je největší otázkou. Pokud tedy máte rádi četbu náročnější na porozumění, kde nebudete jen pasivním čtenářem, ale i aktivním tvůrcem děje, určitě vám tyto knihy nesmí chybět v knihovně.

Dům, ve kterém (III.)… Prázdná hnízda
Miriam Petrosjanová

Vydavatelství: Fragmen
Rok vydání: 2017
Počet stran: 430
Doporučená prodejní cena: 349 Kč.

Přidat komentář