SOUTĚŽ: Žoldnéři fantazie - 2. ročník

Článek od: Anonym - 15.04.2010

Straky na vrbě logoDo soutěže se přijímají povídky rozsahu nejvýše 46.000 znaků (včetně mezer!). Ty vytiskněte v normostránkách, tj. na listy papíru formátu A4 fontem velikosti nejméně 12, řádkování nejméně 1.5, s okraji nejméně 1.5 cm. Každou práci takto vytiskněte ve třech ekzemplářích. Soutěž je anonymní, vytištěnou práci nikde nepodepisujte.

Nesmí se jednat o práce již publikované, k publikování chystané či obeslané v jiných soutěžích; to platí až do vyhlášení výsledků příslušného ročníku. Počet příspěvků od jednoho autora není omezen. Práce musí být v českém jazyce a musí obsahovat fantastické prvky. Žoldnéři se profilují jako fantasy soutěž, proto klasické SF raději posílejte jinam.

K zásilce připojte v zalepené obálce samostatný papír se svým jménem, příjmením, kompletní adresou, datem narození, mejlem a telefonem. Vedle výrazně uveďte název práce/prací. Autor musí organizátorům poskytnout své pravé jméno a adresu, ti budou na oplátku respektovat, pokud se rozhodne vyjít pod pseudonymem.

Žoldnéři fantazie tango s upíremPro udržení anonymity během hodnocení si zařiďte novou mejlovou adresu (bez výskytu občanského jména, hodí se třeba jméno postavy z povídky) a z ní nám pak pošlete elektronickou verzi povídky ve formátu *.rtf na adresu zoldneri-fantazie@seznam.cz. Soubor potřebujeme jednak pro případné vydání, krom toho i pro případnou kontrolu délky práce.

Soutěžní příspěvky nevracíme. Jsou archivovány pro další studium a stejně byste je zpátky nechtěli; po přečtení několika porotci vypadají, jako by je ožvýkal jak.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo na jedno otištění povídky.

Uzávěrka je 30. června 2010. Příspěvky posílejte na adresu: Michael Bronec, Horáčkova 1208, Praha 4, 140 00. Na obálku napište heslo »Žoldnéři«.

O místě slavnostního vyhlášení výsledků ty z Vás, kteří se umístí, včas informujeme.

Podle www.straky.cz.

Přidat komentář